วิธีดูไฟล์ JSP

Microsoft Internet Explorer

ขั้นตอนที่ 1

เปิด Internet Explorer

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่ "ไฟล์" จากแถบเมนูและที่ "เปิด"

ขั้นตอนที่ 3

คลิกที่ "เรียกดู"

ขั้นตอนที่ 4

เลือก "ไฟล์ทั้งหมด" จากเมนูแบบเลื่อนลงด้านบนปุ่ม "เปิด" และ "ยกเลิก"

ขั้นตอนที่ 5

ค้นหาและเลือกไฟล์ JSP ที่คุณต้องการดูและคลิก "เปิด"

Mozilla Firefox

ขั้นตอนที่ 1

เปิด Mozilla Firefox

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่ "ไฟล์" จากแถบเมนูและที่ "เปิดไฟล์"

ขั้นตอนที่ 3

ค้นหาและเลือกไฟล์ JSP ที่คุณต้องการดูและคลิก "เปิด"

บทความที่น่าสนใจ