วิธีการแปลง Ksi เป็น MPa

ขั้นตอนที่ 1

เปิดเครื่องคิดเลข

ขั้นตอนที่ 2

ป้อนค่า Ksi

ขั้นตอนที่ 3

หารด้วย 0.1450377 หรือคูณด้วย 6.8948 ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีใดผลลัพธ์หรือมูลค่าของ MPa จะเหมือนกัน

ขั้นตอนที่ 1

เข้าถึงเครื่องคำนวณการแปลงหน่วยออนไลน์ฟรีโดย บริษัท อุตสาหกรรมและวิศวกรรมหลายแห่ง ตรวจสอบ chapelsteel.com, steeldubai.com, tiniusolsen.com หรือ winkfast.com

ขั้นตอนที่ 2

ป้อนค่า Ksi

ขั้นตอนที่ 3

คลิก "คำนวณ" และค่า MPa จะปรากฏขึ้น

บทความที่น่าสนใจ