วิธีแบ่งครึ่งหน้าใน Word 2007

ขั้นตอนที่ 1

เปิด Microsoft Word 2007 และเปิดเอกสารของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่ "เค้าโครงหน้า" บนริบบิ้นที่ด้านบนของหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 3

ค้นหาส่วน "การตั้งค่าหน้า" และคลิกที่ตัวเรียกใช้งานกล่องโต้ตอบที่พบในส่วนนั้น ตัวเรียกใช้งานนี้เป็นปุ่มที่อยู่ทางด้านขวาของข้อความ "ตั้งค่าหน้ากระดาษ" ที่ด้านล่างของส่วนนั้น

ขั้นตอนที่ 4

ไปที่แท็บ "ระยะขอบ" ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบที่จะปรากฏขึ้น ใช้เมนูแบบเลื่อนลงในส่วนตรงกลางของแท็บเพื่อเลือก "2 หน้าต่อแผ่น" เพื่อแบ่งครึ่งหน้า คลิก "ตกลง" เพื่อบันทึกการตั้งค่าใหม่

บทความที่น่าสนใจ