วิธีซ่อมแซมไฟล์ torrent ที่ไม่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 1

คลิก "เริ่ม" และเลือก "แผงควบคุม" คลิกที่ "เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต" ในแผงควบคุมและคลิกที่ "ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต"

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่แท็บ "ทั่วไป"

ขั้นตอนที่ 3

คลิก "ลบ" ในประวัติการเรียกดู

ขั้นตอนที่ 4

คลิก "ลบทั้งหมด" และคลิก "ใช่" เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบประวัติทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 5

คลิก "ยอมรับ" เมื่อได้รับแจ้งหลังจากลบแคชอินเทอร์เน็ตแล้ว

ขั้นตอนที่ 6

หากหลังจากล้างแคชคุณยังคงได้รับข้อผิดพลาดด้านความพิการในขณะที่ดาวน์โหลดไฟล์ Torrent ไฟล์อาจเสียหาย ปัญหานี้มักเกิดขึ้นกับไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้า ดาวน์โหลดทอร์เรนต์ล่าสุดเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

บทความที่น่าสนใจ