วิธีเปิดไฟล์ฐานข้อมูล MDF

เปิดไฟล์. mdf ด้วย MySQL

ขั้นตอนที่ 1

เปิดโปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server จากบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่าง

ขั้นตอนที่ 3

คลิกขวาที่ตัวเลือก "ฐานข้อมูล" จากนั้นคลิกที่ "แนบ"

ขั้นตอนที่ 4

คลิกที่ปุ่ม "เพิ่ม" ถัดจากตัวเลือก "ค้นหาฐานข้อมูลไฟล์" และค้นหาไฟล์. mdf ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับ MySQL คลิกที่ "แนบ"

เปิดไฟล์. mdf เป็นไฟล์ข้อความอย่างง่าย

ขั้นตอนที่ 1

คลิก "Start" และ "All Programs" จากนั้นเลือกตัวเลือก "Notepad" ไฟล์ฐานข้อมูล. mdf จัดเก็บข้อมูลเป็นหลักในรูปแบบข้อความธรรมดา

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่เมนู "ไฟล์" จากนั้นเลือกตัวเลือก "เปิด"

ขั้นตอนที่ 3

เรียกดูตำแหน่งของไฟล์. mdf คลิกที่มันจากนั้นเลือกตัวเลือก "เปิด"

ขั้นตอนที่ 4

อ่านฐานข้อมูล. mdf ราวกับว่าเป็นไฟล์ข้อความแบบง่าย เนื่องจากไฟล์. mdf นั้นตั้งใจจะใช้โดย MySQL ไฟล์. mdf ของคุณจะไม่ได้รับการจัดรูปแบบและอาจตีความได้ยาก อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ไม่ได้ประมวลผลทั้งหมดจะถูกแสดง

เปิดไฟล์. mdf ด้วย xBaseView

ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลดและติดตั้ง xBaseView และคลิก "ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง xBaseView" เพื่อเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่ไอคอน Windows ที่อยู่บนทาสก์บาร์จากนั้นคลิกที่ "All Programs" และสุดท้ายที่ "xBaseView"

ขั้นตอนที่ 3

คลิกที่เมนู "ไฟล์" จากนั้นเลือกตัวเลือก "เปิด"

ขั้นตอนที่ 4

ค้นหาไฟล์. mdf และดับเบิลคลิกเพื่อเปิดด้วย xBaseView

บทความที่น่าสนใจ