วิธีการเขียนพลังงานใน Excel?

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่เซลล์ที่คุณต้องการเขียนเลขชี้กำลัง

ขั้นตอนที่ 2

เขียนสัญลักษณ์ "=" สิ่งนี้บอก Excel ว่าคุณกำลังป้อนสูตร

ขั้นตอนที่ 3

ป้อนหมายเลขฐาน ตัวอย่างเช่นพิมพ์ "3"

ขั้นตอนที่ 4

พิมพ์สัญลักษณ์ "^" ที่อยู่บนปุ่ม 6 หรือทางด้านขวาของ "P" บนแป้นพิมพ์มาตรฐาน

ขั้นตอนที่ 5

เขียนเลขชี้กำลัง ตัวอย่างเช่นพิมพ์ "2"

ขั้นตอนที่ 6

กดปุ่ม "Enter" Excel จะประมวลผลเลขชี้กำลังและส่งผลลัพธ์ ในตัวอย่างก่อนหน้าผลที่ได้คือ 9

บทความที่น่าสนใจ