วิธีการนำทาง / นำทาง Blackberry โดยไม่มีแทร็กบอล

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่แอปพลิเคชัน "โทรศัพท์" โดยกดปุ่ม "โทรส่ง" สีเขียว ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่สองทางซ้ายของแทร็กบอล

ขั้นตอนที่ 2

กดปุ่ม "เมนู" ทางด้านซ้ายของแทร็กบอลและถือโลโก้ BlackBerry

ขั้นตอนที่ 3

เลือก "ตัวเลือก" จากรายการที่ปรากฏ คุณสามารถเลือกได้โดยกดปุ่ม "Enter" ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม "Enter" รายการจะย้ายที่เดียว

ขั้นตอนที่ 4

เลือก "ตัวเลือกทั่วไป" โดยกดปุ่ม "Enter"

ขั้นตอนที่ 5

เปลี่ยนช่อง "โทรจากหน้าจอหลัก" เป็น "ไม่" เมื่อคุณเลื่อนลงจนมาถึงฟิลด์นี้โดยกดปุ่ม "Enter" คุณสามารถกดปุ่ม "Alt" เพื่อเข้าถึงเมนูย่อยด้วยตัวเลือก "ใช่" และ "ไม่" เลือก "ไม่"

ขั้นตอนที่ 6

กดปุ่ม "ย้อนกลับ" เพื่อบันทึกการเลือกของคุณ นี่คือปุ่มที่มีลูกศรโค้งที่อยู่ทางด้านขวาของแทร็กบอล BlackBerry ของคุณเปิดใช้งานแล้วเพื่อใช้ปุ่มลัดจากหน้าจอหลัก

ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม "M" สำหรับข้อความบนหน้าจอหลัก เมื่อคุณอยู่ในแอปพลิเคชันข้อความให้กด "C" เพื่อเขียนข้อความ หากต้องการเลื่อนหน้าจอให้สูงขึ้นให้กดปุ่ม "Shift" และ "Space" หากต้องการเลื่อนลงหนึ่งหน้าจอให้กด "Space" การกด "T" จะเลื่อนไปที่ด้านบนของรายการข้อความ โดยการกดปุ่ม "B" คุณจะไปที่ด้านล่าง โดยการกด "U" คุณสามารถไปที่รายการที่ยังไม่ได้เปิดถัดไป กดปุ่ม "N" เพื่อเลื่อนไปยังวันที่ถัดไป หากคุณต้องการไปยังวันที่ก่อนหน้าให้กด "P"

ขั้นตอนที่ 2

กดปุ่มที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชั่นต่อไปนี้:

"D" = Notepad

"A" = สมุดที่อยู่

"U" = เครื่องคิดเลข

"L" = ปฏิทิน

"T" = Tasks

"B" = เบราว์เซอร์

"N" = ระบบการส่งข้อความทันทีของ BlackBerry

"G" = Google Talk

"H" = ความช่วยเหลือ

ขั้นตอนที่ 3

คลิกที่ตัวอักษรตัวแรกของรายการเมนูเพื่อเลือกเมื่อคุณเปิดเมนูบน BlackBerry ของคุณ กดปุ่ม "Enter" เพื่อบันทึกการเลือกของคุณ หากมีรายการเมนูมากกว่าหนึ่งรายการเริ่มต้นด้วยตัวอักษรเดียวกันให้กดปุ่มตัวอักษรหลาย ๆ ครั้งจนกระทั่งถึงรายการเมนูที่ต้องการ

บทความที่น่าสนใจ