วิธีการสร้าง. Mdb จาก. Accdb

ขั้นตอนที่ 1

เปิดไฟล์. ACCDB ด้วย Access 2007 หรือด้วย Access 2010

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่ "ไฟล์" จากแถบเมนู

ขั้นตอนที่ 3

คลิก "บันทึกฐานข้อมูลเป็น" ในหน้าต่างด้านซ้าย

ขั้นตอนที่ 4

คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก "บันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบอื่น"

ขั้นตอนที่ 5

เลือก "ฐานข้อมูล Access 2000" จากเมนูแบบเลื่อนลง

ขั้นตอนที่ 6

คลิกที่ "บันทึก" Access จะสร้างฐานข้อมูลซ้ำกับนามสกุล. MDB ในไดเรกทอรีดั้งเดิมของไฟล์

บทความที่น่าสนใจ