วิธีเขียนไฟล์เพลงไปยัง DVD

เปิด "Windows Media Center" บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในเมนู "งาน" คุณต้องเลือก "DVD" และเขียนชื่อ

เปิดโฟลเดอร์ที่มีไฟล์เพลงและเลือกไฟล์ที่คุณต้องการเบิร์นลงแผ่นดีวีดี คุณต้องคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ไฟล์ DVD สำหรับการลากและวางในตำแหน่งใหม่

เพิ่มไฟล์เพลงจนกว่าจะถึงขีดจำกัดความจุของ DVD ดีวีดีชั้นเดียวส่วนใหญ่เก็บ 4.7 GB ในขณะที่ดีวีดีสองชั้นส่วนใหญ่สามารถจัดเก็บได้ 8.5 GB

คลิกที่ตัวเลือก "เขียน" คอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงแถบสถานะที่เป็นไปตามกระบวนการ

นำดีวีดีออกจากไดรฟ์บันทึกเมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์

บทความที่น่าสนใจ