วิธีรีเซ็ต Photoshop เป็นค่าเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม "Ctrl, " "Alt" และ "Shift" ค้างไว้

ขั้นตอนที่ 2

คลิก "เริ่ม" แล้วคลิก "โปรแกรมทั้งหมด"

ขั้นตอนที่ 3

คลิกที่ "Photoshop CS5"

ขั้นตอนที่ 4

คลิก "ใช่" เมื่อถูกถามว่าคุณต้องการลบไฟล์การกำหนดค่า Photoshop หรือไม่

บทความที่น่าสนใจ