วิธีทำหนังสือบัญชีใน Excel

ขั้นตอนที่ 1

เปิดสเปรดชีต Microsoft Excel ใหม่ พิมพ์ "Open balance" ในเซลล์ A1 พิมพ์ดุลการเปิดในเซลล์ D1

ขั้นตอนที่ 2

เขียนชื่อของเครดิตครั้งแรกหรือการหักเงินในเซลล์ A2 เขียนจำนวนบวกสำหรับการบวกลบสำหรับการหักในเซลล์ C2 เขียนสูตร = (A1 + C2) ในเซลล์ D2

ขั้นตอนที่ 3

ป้อนชื่อจำนวนเงินและเครดิตรวมเพิ่มเติมเมื่อคุณรู้จัก คลิกที่เซลล์ D2 และลากขอบดำล้อมรอบมันลงคอลัมน์ "D" ไปยังแถวที่คุณกำลังจะเขียนธุรกรรมใหม่เพื่อให้เห็นภาพยอดคงเหลือใหม่ที่ดำเนินการในเซลล์ "D" ของที่ แถว

บทความที่น่าสนใจ