วิธีการคูณเซลล์ใน Excel

ทวีคูณด้วยการอ้างอิงเซลล์

ขั้นตอนที่ 1

คลิกเซลล์ A1 พิมพ์หมายเลข 12 ในเซลล์ A1 พิมพ์หมายเลข 6 ในเซลล์ B1

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่เซลล์ C1 เขียนเครื่องหมายเท่ากับ (=) ที่จุดเริ่มต้นของสมการ

ขั้นตอนที่ 3

คลิกเซลล์ A1 การกระทำนี้วาง A1 ในเซลล์ C1 ทางด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับ

ขั้นตอนที่ 4

เขียนเครื่องหมายดอกจัน (*) ในเซลล์ C1

ขั้นตอนที่ 5

คลิกที่เซลล์ B1 วางตำแหน่ง B1 ในเซลล์ C1 หลังเครื่องหมายดอกจัน

ขั้นตอนที่ 6

กดปุ่ม "Enter" บนแป้นพิมพ์หรือคลิกที่เครื่องหมายถูกในแถบเครื่องมือเพื่อแสดงผลลัพธ์ หมายเลข 72 ควรปรากฏในเซลล์ C1

ทวีคูณตัวเลขในเซลล์

ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่เซลล์ว่าง พิมพ์หมายเลขแรกที่คุณต้องการคูณเช่น 6

ขั้นตอนที่ 2

เขียนในเครื่องหมายดอกจัน (*)

ขั้นตอนที่ 3

เขียนหมายเลขที่สองเช่น 3

ขั้นตอนที่ 4

กดปุ่ม "Enter" หรือคลิกปุ่มเครื่องหมายบนแถบเครื่องมือ ผลลัพธ์ควรปรากฏในเซลล์

คูณกลุ่มตัวเลขด้วยจำนวนเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 1

ป้อนตัวเลขที่คุณต้องการคูณในกลุ่มเซลล์ ตัวอย่างเช่นเขียนตัวเลข 5, 4 และ 8 ในเซลล์ B1, B2 และ B3

ขั้นตอนที่ 2

เขียนหมายเลข 7 ในเซลล์ A1

ขั้นตอนที่ 3

เลือกเซลล์ A1 เปิดเมนู "แก้ไข" และคลิก "คัดลอก"

ขั้นตอนที่ 4

เลือกเซลล์ B1, B2 และ B3

ขั้นตอนที่ 5

เปิดเมนู "แก้ไข" และเลือก "วางแบบพิเศษ" ในส่วน "ปฏิบัติการ" ของ "วางแบบพิเศษ" คลิกที่ "คูณ"

ขั้นตอนที่ 6

คลิก "ยอมรับ" เพื่อทำการคำนวณ ตัวเลขในเซลล์ B1, B2 และ B3 ควรเป็น 35, 28 และ 56 ตามลำดับ

ขั้นตอนที่ 7

ลบหมายเลขใน A1

ทวีคูณตัวเลขในเซลล์ต่างๆด้วยฟังก์ชั่นผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 1

ป้อนตัวเลขที่คุณต้องการคูณ เขียน 4, 8 และ 10 ในเซลล์ A1, A2 และ A3 ตามลำดับ พิมพ์หมายเลข 2 ในเซลล์ B1

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่เซลล์ A4 เขียน = PRODUCT (A1: A3)

ขั้นตอนที่ 3

กดปุ่ม "Enter" เพื่อทำการคำนวณ ฟังก์ชั่นผลิตภัณฑ์คูณตัวเลขทั้งหมดในช่วง เซลล์ A4 ควรบอกว่า 320

ขั้นตอนที่ 4

ใช้ฟังก์ชั่น PRODUCT เพื่อทวีคูณกลุ่มตัวเลขในช่วงเวลาด้วยตัวเลข หากต้องการคูณตัวเลขในเซลล์ A1, A2 และ A3 คูณ 2 ให้คลิกที่เซลล์ A4 เขียน = PRODUCT (A1: A3, 2)

ขั้นตอนที่ 5

กดปุ่ม "Enter" เพื่อดูผลลัพธ์ เซลล์ A4 ควรพูด 640

บทความที่น่าสนใจ