วิธีรีเซ็ตคีย์บอร์ดใน Windows 7

ขั้นตอนที่ 1

คลิกขวาที่ทาสก์บาร์เพื่อแสดงเมนูตัวเลือก คลิกที่ "แถบเครื่องมือ" และเลือก "แถบภาษา" รายการเค้าโครงแป้นพิมพ์จะปรากฏบนทาสก์บาร์

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่ภาษาที่ปรากฏในแถบภาษาและเลือกภาษาที่คุณต้องการใช้กับแป้นพิมพ์ของคุณ ค่าเริ่มต้นสำหรับแป้นพิมพ์ใน Windows 7 คือ "อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)"

ขั้นตอนที่ 3

คลิกที่การกระจายที่ปรากฏในแถบภาษาและเลือกการกระจายที่คุณต้องการใช้กับแป้นพิมพ์ของคุณ ค่าเริ่มต้นสำหรับรูปแบบแป้นพิมพ์ใน Windows 7 คือ "QWERTY"

บทความที่น่าสนใจ