วิธีซ่อมแซมตัวติดตั้ง Windows 7 MSI

ขั้นตอนที่ 1

เปิดพรอมต์คำสั่งของ Windows 7 ในฐานะผู้ดูแลระบบ ทำได้โดยคลิกที่โลโก้ Windows บนทาสก์บาร์ของ Windows 7 จากนั้นคลิกที่ "All Programs" จากนั้นคลิกที่ "อุปกรณ์เสริม" จากนั้นคลิกขวาที่โปรแกรมที่ระบุว่า "พรอมต์คำสั่ง" คลิก "เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ" บนเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นกด "ใช่" ในกล่องโต้ตอบ "การควบคุมบัญชีผู้ใช้"

ขั้นตอนที่ 2

พิมพ์ "reg delete HKLM \ SOFTWARE \ Microsoft \ SQMClient \ Windows \ DisabledSessions / va / f" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) ในหน้าต่าง "Command Prompt" และกดปุ่ม "Enter" เพื่อซ่อมแซมตัวติดตั้ง MSI

ขั้นตอนที่ 3

กดปุ่ม "ปิด" หลังจากซ่อมแซมตัวติดตั้ง MSI เพื่อปิดหน้าต่างแอปพลิเคชัน "พร้อมรับคำสั่ง"

บทความที่น่าสนใจ