ฮาร์ดไดรฟ์สำคัญอย่างไร

ฮาร์ดไดรฟ์คืออะไร

ฮาร์ดดิสก์คือชุดของแผ่นโลหะหมุนที่อนุญาตให้ผู้ใช้จัดเก็บหรือจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ ถือเป็นหน่วยความจำรองของคอมพิวเตอร์โดยที่ "random access memory" (RAM) เป็นหน่วยความจำหลัก ฮาร์ดไดรฟ์เป็นส่วนประกอบที่บันทึกข้อมูลแม้หลังจากปิดคอมพิวเตอร์แล้ว

ฟังก์ชั่นคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

ฮาร์ดไดรฟ์อนุญาตให้คอมพิวเตอร์เปิดหรือ "เรียกใช้" ระบบปฏิบัติการเช่น Windows หรือ Linux จะถูกเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์และเริ่มต้นเมื่อคอมพิวเตอร์เปิด หากไม่มีฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์จะไม่สามารถเก็บข้อมูลใด ๆ ได้

ประเภทของฮาร์ดไดรฟ์

ฮาร์ดไดรฟ์คือ "สมอง" ของคอมพิวเตอร์และอำนวยความสะดวกในการทำงานขั้นพื้นฐาน (เช่นเริ่มอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมประมวลผลคำ) เนื่องจากมีข้อ จำกัด เกี่ยวกับขนาดของฮาร์ดไดรฟ์คุณสามารถเพิ่มฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์และแอปพลิเคชัน

บทความที่น่าสนใจ