วิธีบันทึกใน VLC

ขั้นตอนที่ 1

เปิดเครื่องเล่นสื่อ VLC

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่ตัวเลือก "ดู" ในบานหน้าต่างนำทางและคลิกที่ "การควบคุมขั้นสูง" ในเมนูมุมมอง การควบคุมการบันทึกจะถูกเพิ่มไปยังอินเตอร์เฟส VLC

ขั้นตอนที่ 3

เล่นสื่อที่จะบันทึกบนเครื่องเล่น VLC

ขั้นตอนที่ 4

กดปุ่ม "บันทึก" ที่ปรากฏในตอนท้ายของหน้าจอมุมมองบน VLC เพื่อบันทึกสื่อสำหรับเล่น ปุ่มนี้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินขณะที่กำลังบันทึก

ขั้นตอนที่ 5

กดปุ่ม "บันทึก" อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก ไฟล์จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในโฟลเดอร์ "Documents" ของผู้ใช้ที่มีชื่อ "VLC Record" รวมถึงวันที่และเวลา

บทความที่น่าสนใจ