วิธีถอนการติดตั้ง TrayApp

ขั้นตอนที่ 1

เปิดเมนูเริ่มและคลิกที่ "แผงควบคุม"

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่ "โปรแกรม" จากนั้น "โปรแกรมและคุณสมบัติ"

ขั้นตอนที่ 3

ค้นหาและคลิกที่ "ซอฟต์แวร์ HP Photosmart Digital Imaging"

ขั้นตอนที่ 4

คลิกที่ "ถอนการติดตั้ง" โปรแกรมถอนการติดตั้งจะเริ่มต้นและลบโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์รวมถึงไฟล์ละเมิด TrayApp.msi คุณอาจถูกขอให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์

บทความที่น่าสนใจ