วิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์ใน Excel

ขั้นตอนที่ 1

พิมพ์จำนวนในเซลล์ ตัวอย่างเช่นนักเรียนได้รับคะแนน 48 จากการสอบ 60 คำถามและต้องการทราบเปอร์เซ็นต์ของพวกเขา นักเรียนจะต้องพิมพ์ 48 ในเซลล์ A1

ขั้นตอนที่ 2

พิมพ์ผลรวมในเซลล์ถัดไป ในตัวอย่างนักเรียนจะพิมพ์ 60 ในเซลล์ B1

ขั้นตอนที่ 3

พิมพ์ "= volume_cell / total_cell" ในเซลล์ถัดจากเซลล์ทั้งหมด แทนที่ Quantity_cell และ total_cell ด้วยที่อยู่ของปริมาณและเซลล์ทั้งหมด ในตัวอย่างของเรานักเรียนจะพิมพ์ "= A1 / B1" ในเซลล์ C1 ค่าสุดท้ายที่จะแสดงในเซลล์ C1 คือ 0.8

ขั้นตอนที่ 4

ไฮไลต์เซลล์ด้วยค่าทศนิยมและคลิกที่ปุ่ม "%" ซึ่งอยู่ใต้แท็บ "เริ่ม" เพื่อแปลงทศนิยมให้เป็นเปอร์เซ็นต์

บทความที่น่าสนใจ