วิธีการเปลี่ยน "อ่านอย่างเดียว" ของดิสก์ไดรฟ์ USB

ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู่ระบบ Windows โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนที่ 2

เชื่อมต่อดิสก์ไดรฟ์ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 3

ดับเบิลคลิกที่ "คอมพิวเตอร์" บนเดสก์ท็อป คลิกขวาที่ดิสก์ USB และเลือก "Properties"

ขั้นตอนที่ 4

เปิดแท็บ "ความปลอดภัย" และคลิก "แก้ไข"

ขั้นตอนที่ 5

เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการให้มีสิทธิ์เขียนหรือเลือก "ทุกคน" ตั้งค่าการอนุญาตทั้งหมดเป็น "อนุญาต" สิ่งนี้จะทำให้ผู้ใช้ที่เลือกดูและแก้ไขเนื้อหาของดิสก์

ขั้นตอนที่ 6

คลิก "นำไปใช้" แล้วคลิก "ตกลง"

บทความที่น่าสนใจ