วิธีสร้างสัญลักษณ์รากที่สองด้วยรหัส Alt

ขั้นตอนที่ 1

เปิดปุ่มกดตัวเลข แป้นพิมพ์ลัดที่ต้องใช้ตัวเลขจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้แป้นพิมพ์ตัวเลข การใช้ตัวเลขบนตัวอักษรจะไม่สร้างสัญลักษณ์ที่ต้องการ ใช้ปุ่ม "Num Lock" เพื่อเปิดกุญแจล็อคหมายเลข

ขั้นตอนที่ 2

กดปุ่ม "Alt" บนแป้นพิมพ์ PC ในขณะที่กดปุ่ม "Alt" ให้พิมพ์หมายเลข 251 บนแป้นตัวเลข สิ่งนี้ควรสร้างสัญลักษณ์รากที่สองซึ่งแสดง "shown"

ขั้นตอนที่ 3

กดปุ่ม "ตัวเลือก" ค้างไว้แล้วเขียน "V" บนคอมพิวเตอร์ Mac เพื่อสร้างสัญลักษณ์รากที่สอง

บทความที่น่าสนใจ