วิธีแก้ไขการออกแบบแม่แบบใน PowerPoint

ขั้นตอนที่ 1

เปิด PowerPoint แล้วคลิก "ใหม่" ในแถบเครื่องมือ "มาตรฐาน" ที่ด้านบนของแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่ "Slide Layout" ในเมนู "Format" และเลือกเทมเพลตจากแผง "Slide Layout"

ขั้นตอนที่ 3

วางเมาส์เหนือ "รูปแบบ" ในเมนู "มุมมอง" และคลิกที่ "รูปแบบสไลด์"

ขั้นตอนที่ 4

แก้ไขสไลด์โดยการเปลี่ยนข้อความสีรูปภาพหรือองค์ประกอบอื่น ๆ คลิก "บันทึกเป็น" ในเมนู "ไฟล์"

ขั้นตอนที่ 5

เปลี่ยนเป็น "บันทึกเป็น" ตัวเลือก "การออกแบบเทมเพลต" พิมพ์ชื่อของเทมเพลตแล้วคลิก "บันทึก"

บทความที่น่าสนใจ