ประเภทของคิวรี MS Access

การให้คำปรึกษาที่เลือกสรร

แบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูลใน Structured Query Language หรือ SQL (สำหรับตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษ) จะดึงชุดของระเบียนจากฐานข้อมูลตามพารามิเตอร์ที่ระบุในแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูล พารามิเตอร์เหล่านี้สามารถระบุได้เฉพาะกับหมายเลข ID ผู้ใช้หรือกว้างตามช่วงวันที่ ระเบียนทั้งหมดที่ตรงกับพารามิเตอร์ของแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูลจะถูกส่งคืน

แบบสอบถามอ้างอิงโยง

แบบสอบถามอ้างอิงโยงทำการคำนวณข้อมูลที่กู้คืนแล้วสั่งซื้อระเบียนตามผลลัพธ์ของการคำนวณที่ดำเนินการ ตัวอย่างเช่นลูกค้าทั้งหมดที่ซื้อสินค้าสามารถกู้คืนได้และจากนั้นผลรวมของการซื้อทั้งหมดในเดือนที่แล้วสามารถคำนวณและเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ดูข้อมูลที่แนบมา

แบบสอบถามข้อมูลที่แนบมาเพิ่มระเบียนใหม่ลงในตารางฐานข้อมูลที่เป็นปัญหา โดยทั่วไปแล้วระเบียนจะมีเขตข้อมูลจำนวนหนึ่ง จะต้องใช้ฟิลด์เหล่านี้บางส่วนเพื่อให้แบบสอบถามข้อมูลที่แนบมาทำงานในขณะที่ฟิลด์อื่นอาจเป็นตัวเลือก

อัปเดตแบบสอบถาม

แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงแก้ไขระเบียนที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตัวอย่างที่ดีคือเมื่อข้อมูลที่อยู่มีการเปลี่ยนแปลงภายในบันทึกลูกค้าเมื่อลูกค้าย้าย แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงสามารถทำได้ในระเบียนเดียวหรือในชุดระเบียน

Query การลบ

แบบสอบถามลบจะลบอย่างน้อยหนึ่งระเบียนในฐานข้อมูลตามพารามิเตอร์ที่กำหนดในแบบสอบถามอย่างถาวร ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการลบระเบียนลูกค้าทั้งหมดที่ไม่ได้ทำการซื้อในปีที่แล้ว

แบบสอบถามเพื่อสร้างตาราง

แบบสอบถามเพื่อสร้างตารางเพิ่มตารางข้อมูลอื่นในฐานข้อมูล ตารางจะต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกันเขตข้อมูลหลักที่ไม่ซ้ำกันและชุดของเขตข้อมูล แต่ละแถวในตารางแสดงระเบียนต่างกันภายในฐานข้อมูล

แบบสอบถามพารามิเตอร์

แบบสอบถามพารามิเตอร์เป็นแบบสอบถามเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่ให้ผู้ใช้ฐานข้อมูลชุดของพารามิเตอร์ที่จะเลือก โดยปกติแล้วแบบสอบถามพารามิเตอร์จะสร้างขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการดึงข้อมูลที่ร้องขอบ่อย

แบบสอบถามแบบร่วม

แบบสอบถามแบบร่วมช่วยให้สามารถแยกระเบียนจากตารางที่แตกต่างกันสองตารางและจัดประเภทตามเกณฑ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่นแบบสอบถามที่แสดงรายชื่อลูกค้าที่บัตรเครดิตหมดอายุในไฟล์จะต้องใช้แบบสอบถามแบบร่วมเนื่องจากจะขึ้นอยู่กับข้อมูลลูกค้าจากตารางลูกค้าและข้อมูลบัตรเครดิตจาก ตารางบัตรเครดิตแล้วสั่งซื้อเรกคอร์ดตามเกณฑ์ที่กำหนดในกรณีนี้วันหมดอายุของบัตรเครดิต

บทความที่น่าสนใจ