วิธีการวางตัวเลขโรมันใน Microsoft Word

ขั้นตอนที่ 1

ใช้ปุ่มบนแป้นพิมพ์เพื่อพิมพ์ตัวเลขโรมันในเนื้อความของเอกสาร หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการแปลงระบบเลขอารบิกเป็นโรมันให้ไปที่ตัวแปลงตัวเลขโรมันเช่น OnlineConversion.com หรือ NovaRoma (ดูแหล่งข้อมูล)

ขั้นตอนที่ 2

แทรกหน้าตัวเลขโรมันโดยเข้าไปที่เมนู "แทรก" เลือก "หมายเลขหน้า" จากนั้น "จัดรูปแบบหมายเลขหน้า" เลือกหนึ่งในรูปแบบตัวเลขโรมันจากตัวเลือก

ขั้นตอนที่ 3

ใส่ตัวเลขโรมันสำหรับรายการโดยไปที่เมนู "เริ่มต้น" จากนั้นคลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงสำหรับกำหนดหมายเลข เลือกหนึ่งในรูปแบบตัวเลขโรมันจากรายการ

บทความที่น่าสนใจ