วิธีใช้ Microsoft Word และ Excel

Microsoft Word

ขั้นตอนที่ 1

เปิดเมนูเริ่มบนเดสก์ท็อปและเลือก "โปรแกรมทั้งหมด" เปิด "Microsoft Office" แล้วเลือก "Microsoft Word"

ขั้นตอนที่ 2

ไปที่ "ไฟล์" และเลือก "ใหม่" เลือก "เอกสารเปล่า" จากรายการตัวเลือกที่ปรากฏทางด้านขวาของหน้าจอ

สำหรับ Word 2007 คุณสามารถใช้แถบเปิดใช้ด่วนที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อสร้างเอกสารใหม่

ขั้นตอนที่ 3

เขียนหนึ่งย่อหน้าขึ้นไปในเอกสารเปล่า นี่จะให้ข้อความที่คุณฝึก

ขั้นตอนที่ 4

เปิดเมนูที่มีทั้งหมดหนึ่งต่อหนึ่ง ตรวจสอบตัวเลือกที่มีและลองใช้งานเมื่อคุณอ่านข้อความที่คุณป้อนในเอกสาร

เปิดเมนู "รูปแบบ" เปลี่ยนลักษณะของแบบอักษรของคุณโดยเลือก "แบบอักษร" หรือ "ลำดับเลขและสัญลักษณ์หัวข้อย่อย" เพื่อเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขในเอกสารของคุณ

แทรกตัวแบ่งหน้าวันที่และรูปภาพโดยเลือกเมนู "แทรก" ใช้ตัวเลือก "แทรก" จากเมนู Ribbon ใน Word 2007

บันทึกเอกสารของคุณหรือเปิดเอกสารใหม่โดยไปที่เมนู "ไฟล์" และเลือก "บันทึก", "บันทึกเป็น" หรือ "เปิด" ใน Word 2007 ให้ใช้แถบเปิดใช้ด่วนที่ด้านบนของหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 5

วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือปุ่มแถบเครื่องมือแต่ละปุ่มหรือเมนู Ribbon หากคุณใช้ Word 2007 เพื่อดูฟังก์ชั่น หากต้องการลองใช้ตัวเลือกบางอย่างคุณอาจจำเป็นต้องเน้นข้อความในเอกสารของคุณก่อน

ไฮไลต์ข้อความโดยคลิกด้วยเมาส์ที่ด้านบนของข้อความที่คุณต้องการไฮไลต์ กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้และใช้เคอร์เซอร์ของเมาส์เพื่อเน้นข้อความ ปล่อยปุ่มเม้าส์เมื่อเสร็จแล้ว

ใช้เมนูแบบเลื่อนลงในแถบรูปแบบเพื่อเลือกแบบอักษรขนาดแบบอักษรและสีแบบอักษร กดปุ่ม "ดูตัวอย่าง" เพื่อดูเอกสารก่อนพิมพ์ เพิ่มลิงก์ไปยังเอกสารโดยกดปุ่ม "แทรกไฮเปอร์ลิงก์"

Microsoft Excel

ขั้นตอนที่ 1

จากเมนูเริ่มไปที่ "โปรแกรมทั้งหมด" เลือก "Microsoft Office" จากนั้นเลือก "Microsoft Excel"

ขั้นตอนที่ 2

ไปที่ "ไฟล์" แล้วกด "ใหม่" เลือก "Blank Book" จากรายการตัวเลือกทางด้านขวาของหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 3

ป้อนข้อความหรือตัวเลขในบางเซลล์ เซลล์จะถูกวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในส่วนหลักของหน้าต่าง Excel

ขั้นตอนที่ 4

เปิดแต่ละรายการเมนูที่ด้านบนของหน้าจอหรือเมนู Ribbon เพื่อดูตัวเลือกที่มี ลองตัวเลือกที่คุณต้องการในข้อความและหมายเลขที่ป้อนในขั้นตอนที่ 3

เมนู "ข้อมูล" ใน Excel 2003 และเมนู Ribbon "แทรก" ใน Excel 2007 มีตัวเลือกสำหรับการสร้างตารางและกราฟ เลือก "PivotTable และรายงานแผนภูมิ" เพื่อเปิดตัวช่วยสร้าง PivotTable และ PivotTable

เลือก "เรียงลำดับ" จากเมนู "ข้อมูล" เพื่อจัดระเบียบข้อมูลตามลำดับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยตามคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ขึ้นไป

แทรกแถวใหม่คอลัมน์ตารางฟังก์ชั่นและรูปภาพผ่านเมนู "แทรก" ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มวัตถุที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 5

วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือปุ่มแต่ละปุ่มบนแถบเครื่องมือหรือในเมนู Ribbon เพื่อดูฟังก์ชั่น เลือกข้อความและตัวเลขเพื่อทดสอบตัวเลือกที่คุณต้องการเช่นการจัดรูปแบบหรือการสร้างกราฟิก

ไฮไลต์หนึ่งคอลัมน์ขึ้นไปและกดปุ่ม "น้อยไปหามาก" หรือ "มากไปหาน้อย" เพื่อเรียงลำดับข้อมูล เพิ่มคอลัมน์หรือแถวโดยอัตโนมัติเน้นแถวหรือคอลัมน์แล้วกดปุ่ม "Autosuma" กดลูกศรถัดจากปุ่ม "Autosuma" เพื่อทำการคำนวณอื่น ๆ

ขั้นตอนที่ 6

เพิ่มสูตรให้กับเซลล์โดยป้อนสูตรลงในเซลล์หรือใช้แถบสูตร แถบสูตรเป็นเซลล์ว่างขนาดใหญ่ที่อยู่เหนือหน้าต่างสเปรดชีตหลัก เริ่มสูตรใด ๆ ด้วยเครื่องหมาย "=" สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสูตรให้กดปุ่ม "fx" ถัดจากแถบสูตร

บทความที่น่าสนใจ